W obiektywie

Archiwum »

Wane

Pogadanki, pokazy, szkolenia z zakresu ratownictwa w przypadku zaamania si lodu

Dodany: 2015-01-23 | Zmieniony: 2015-01-26

Wane - dodatkowa informacja dotyczca rozliczenia dotacji celowej udzielonej na wyposaenie szk w podrczniki, materiay edukacyjne i materiay wiczeniowe w 2014 r.

Dodany: 2015-01-21

Nabr dyrektorw przedszkoli i szk na XVII cykl szkolenia z zakresu ewaluacji zewntrznej

Dodany: 2015-01-19

Rozliczenie dotacji udzielonej na wyposaenie szk w podrczniki, materiay edukacyjne i materiay wiczeniowe w 2014 r

Dodany: 2015-01-16

II edycja rzdowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoa" - lista rekomendowanych zada do realizacji w 2015 r.

Dodany: 2015-01-02

List Ministerstwa Edukacji Narodowej z zwizku ze zbliajcymi si feriami zimowymi: akcja informacyjno - edukacyjna "Bezpieczna Woda"

Dodany: 2014-12-30

List Pani Minister Edukacji Narodowej z okazji V jubileuszowej edycji akcji spoecznej "Wypadki na Drogach - Porozmawiajmy"

Dodany: 2014-12-18

Dziaania Wydziau Ruchu Drogowego Komendy Wojewdzkiej Policji w Katowicach, MEN, oraz Stowarzyszenia "Droga i Bezpieczestwo" w zakresie poprawy bezpieczestwa w ruchu drogowym - konspekt wraz z filmami do wykorzystania przez nauczycieli

Dodany: 2014-12-18

Informacja dla dyrektorw publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorw przedszkoli, szk i placwek systemu owiaty dotyczca przepisw rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowizkowego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i modziey

Dodany: 2014-12-09

Informacja dotyczca dystrybucji do szk trzeciej czci podrcznika „Nasz Elementarz”

Dodany: 2014-12-05

6-latek w szkole – materiay informacyjne

Dodany: 2014-05-29

Komunikat dotyczcy zamieszczania informacji o konkursach i imprezach edukacyjnych

Dodany: 2013-01-02 | Zmieniony: 2013-01-03

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Jagielloska 25
kod   40-032 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (032) 20-77-437
tel./fax   (032) 20-77-438
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (032) 20-77-428
tel.   (032) 20-77-429
fax   (032) 25-55-857
tel.   (032) 20-77-434
fax   (032) 25-55-825
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (032) 20-77-444

wiecej »