W obiektywie

Archiwum »

Wane

Szkolenia dla dyrektorw szk w zakresie rozwijania w szkole metodyki oceniania wspierajcego rozwj uczniw

Dodany: 2014-08-29

List Rzecznika Praw Dziecka do uczniw z okazji rozpoczcia roku szkolnego 2014/2015

Dodany: 2014-08-29

Aktualizacja wniosku - dotacja celowa na podrczniki do nauki jzyka obcego nowoytnego i materiay wiczeniowe w 2014 r

Dodany: 2014-08-28

Korekta danych dot. Rzdowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna"

Dodany: 2014-08-26

Rzdowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno - edukacyjnego w 2014 r.

Dodany: 2014-08-26

Nabr dyrektorw szk i placwek na XVI cykl szkolenia z zakresu ewaluacji zewntrznej

Dodany: 2014-08-22

Monitorowanie procesu wdraania podstawy programowej ksztacenia w zawodach

Dodany: 2014-08-20

Zadanie edukacyjne: "Doskonalenie nauczycieli w wojewdztwie lskim w 2014 r.".

Pobierz dokument  

Dodany: 2014-08-13

Informacja dotyczca Rzdowego programu pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna"

Dodany: 2014-08-04

Narodowe czytanie

Dodany: 2014-08-01

6-latek w szkole – materiay informacyjne

Dodany: 2014-05-29

Komunikat dotyczcy zamieszczania informacji o konkursach i imprezach edukacyjnych

Dodany: 2013-01-02 | Zmieniony: 2013-01-03

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Jagielloska 25
kod   40-032 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (032) 20-77-437
tel./fax   (032) 20-77-438
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (032) 20-77-428
tel.   (032) 20-77-429
fax   (032) 25-55-857
tel.   (032) 20-77-434
fax   (032) 25-55-825
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (032) 20-77-444

wiecej »