W obiektywie

Archiwum »

Wane

Bezpieczna i przyjazna szkoa

Dodany: 2015-01-28 | Zmieniony: 2015-04-24

Monitorowanie i doskonalenie procesu wdraania podstaw programowych ksztacenia w zawodach

Dodany: 2015-04-24

Doradztwo zawodowe - od diagnozy do ewaluacji - praktyczne wsparcie kadry szk gimnazjalnych

Dodany: 2015-04-24

Ogoszenie o naborze czonkw do komisji ds. oceny ofert oraz podziau rodkw budetowych na zadania publiczne zlecane jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i modziey w 2015 roku.

Dodany: 2015-04-24

Pismo dot. korekty podziau dotacji przedszkolnej na poszczeglne rozdziay klasyfikacji budetowej

Dodany: 2015-04-23

XXI Sejm Dzieci i Modziey - ogoszenie wynikw

Dodany: 2015-04-21

Konkurs "Szkoa Zawodowa moich marze"

Dodany: 2015-04-13 | Zmieniony: 2015-04-14

Otwarty konkurs ofert na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zada publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i modziey w 2015 r.

Dodany: 2015-04-10

Konkurs "Bezpieczna i przyjazna szkoa" - II edycja programu 2015

Dodany: 2015-04-08

Zaproszenie do udziau w warsztatach w ramach konsultacji publicznych: Opracowanie koncepcji organizacji edukacji uczniw niepenosprawnych

Dodany: 2015-04-08

Dystrybucja adaptacji podrcznika "Nasz Elementarz" - Informacja dla dyrektorw szk podstawowych

Dodany: 2015-04-07

Rekrutacja do XXI Sejmu Dzieci i Modziey trwa!

Dodany: 2015-04-02

"Edukacja prawna" - program edukacji prawnej w szkoach ponadgimnazjalnych

Dodany: 2015-03-30

Wojewdzki Konkurs Historyczno-Literacki dla uczniw gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych

„Polskie drogi do niepodlegoci 1918 - 1920”
„Sprawa polska a geneza II wojny wiatowej”
„Polacy w 1945 roku, zwycizcy czy zwycieni”

 

Dodany: 2015-03-13 | Zmieniony: 2015-03-25

Informacja dotyczca badania ankietowego uczniw gimnazjw i szk pondgimnazjalnych na temat uywania przez modzie szkoln substancji psychoaktywnych przeprowadzanego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziaania Narkomanii oraz Pastwow Agencj Rozwizywania Problemw Alkoholowych przy wsppracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii

Dodany: 2015-03-25

Rozpocza si rekrutacja do XXI sesji Sejmu Dzieci i Modziey

Dodany: 2015-03-13

Monitorowanie podstawy programowej

Dodany: 2015-02-23

Zmiany w przepisach dotyczacych warunkw, jakie musz speni organizatorzy wypoczynku dla dzieci i modziey szkolnej, a take zasad jego organizowania i nadzorowania w tym organizacji kursw na wychowawcw wypoczynku oraz kursw na kierownikw wypoczynku

Dodany: 2015-02-19

II edycja rzdowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoa" - lista rekomendowanych zada do realizacji w 2015 r.

Dodany: 2015-01-02

Informacja dla dyrektorw publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorw przedszkoli, szk i placwek systemu owiaty dotyczca przepisw rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowizkowego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i modziey

Dodany: 2014-12-09

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Jagielloska 25
kod   40-032 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (032) 20-77-437
tel./fax   (032) 20-77-438
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (032) 20-77-428
tel.   (032) 20-77-429
fax   (032) 25-55-857
tel.   (032) 20-77-434
fax   (032) 25-55-825
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (032) 20-77-444

wiecej »