W obiektywie

Archiwum »

Wane

Narzdzia diagnostyczne do wykorzystania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Dodany: 2015-05-22

Praktyki studenckie w administracji rzdowej w 2015 roku

Dodany: 2015-05-20

Jzyk obcy w przedszkolu - list Pani Joanny Berdzik Podsekretarz Stanu w MEN skierowany do wjtw, burmistrzw, prezydentw miast oraz organw innych ni jednostki samorzdu terytorialnego prowadzcych publiczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego.

Dodany: 2015-05-18

"Powszechne badania Instytutu Bada Edukacyjnych - kompetencje trzecioklasistw oraz pitoklasistw"

Dodany: 2015-05-18

Rozstrzygnicie otwartego konkursu ofert na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zada publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i modziey w 2015 roku

Dodany: 2015-05-18

Dofinansowanie doywiania uczniw w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu PAJACYK

Dodany: 2015-05-12 | Zmieniony: 2015-05-14

Dotacja podrcznikowa

Dodany: 2015-05-04

Bezpieczna i przyjazna szkoa

Dodany: 2015-01-28 | Zmieniony: 2015-04-24

Monitorowanie i doskonalenie procesu wdraania podstaw programowych ksztacenia w zawodach

Dodany: 2015-04-24

Doradztwo zawodowe - od diagnozy do ewaluacji - praktyczne wsparcie kadry szk gimnazjalnych

Dodany: 2015-04-24

XXI Sejm Dzieci i Modziey - ogoszenie wynikw

Dodany: 2015-04-21

Konkurs "Szkoa Zawodowa moich marze"

Dodany: 2015-04-13 | Zmieniony: 2015-04-14

Otwarty konkurs ofert na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zada publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i modziey w 2015 r.

Dodany: 2015-04-10

Konkurs "Bezpieczna i przyjazna szkoa" - II edycja programu 2015

Dodany: 2015-04-08

Dystrybucja adaptacji podrcznika "Nasz Elementarz" - Informacja dla dyrektorw szk podstawowych

Dodany: 2015-04-07

"Edukacja prawna" - program edukacji prawnej w szkoach ponadgimnazjalnych

Dodany: 2015-03-30

Informacja dotyczca badania ankietowego uczniw gimnazjw i szk pondgimnazjalnych na temat uywania przez modzie szkoln substancji psychoaktywnych przeprowadzanego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziaania Narkomanii oraz Pastwow Agencj Rozwizywania Problemw Alkoholowych przy wsppracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii

Dodany: 2015-03-25

Monitorowanie podstawy programowej

Dodany: 2015-02-23

Zmiany w przepisach dotyczacych warunkw, jakie musz speni organizatorzy wypoczynku dla dzieci i modziey szkolnej, a take zasad jego organizowania i nadzorowania w tym organizacji kursw na wychowawcw wypoczynku oraz kursw na kierownikw wypoczynku

Dodany: 2015-02-19

II edycja rzdowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoa" - lista rekomendowanych zada do realizacji w 2015 r.

Dodany: 2015-01-02

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Jagielloska 25
kod   40-032 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (032) 20-77-437
tel./fax   (032) 20-77-438
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (032) 20-77-428
tel.   (032) 20-77-429
fax   (032) 25-55-857
tel.   (032) 20-77-434
fax   (032) 25-55-825
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (032) 20-77-444

wiecej »